Reservation System
Check In Date :
Nights :  
Adults per room :
Children :
IATA code :
 
ประเภทห้องพัก Rack Rate 01 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2018
อา - พฤ ศ - ส วันหยุดนักขัตฤกษ์
 - Sirarun Garden Villa 8,900 3,600 4,000 4,000
 - Sirarun Pool Access Villa 10,900 4,400 4,900 4,900
 - Sirarun Partial Sea View Villa 10,900 4,400 4,900 4,900
 - Sirarun Beachfront Villa 17,900 7,100 8,000 8,000
 - Family Pool Villa 44,000 17,600 19,800 19,800
Extra person ผู้ใหญ่ 1,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
เด็ก 4-11 ปี 500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
Remark
• ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
• Check-in เวลา 14.00 น. และ Check-out เวลา 12.00 น.
ประเภทห้องพัก Rack Rate

01 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2017
และ
04 มกราคม - 31 เมษายน 2018

อา - พฤ ศ - ส วันหยุดนักขัตฤกษ์
 - Sirarun Garden Villa 8,900 4,400 4,900 4,900
 - Sirarun Pool Access Villa 10,900 5,400 5,900 5,900
 - Sirarun Partial Sea View Villa 10,900 5,400 5,900 5,900
 - Sirarun Beachfront Villa 17,900 8,900 9,800 9,800
 - Family Pool Villa 44,000 22,000 24,200 24,200
Extra person ผู้ใหญ่ 1,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
เด็ก 4-11 ปี 500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

Remark
• ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
• Check-in เวลา 14.00 น. และ Check-out เวลา 12.00 น.

สำหรับช่วง 20 ธันวาคม 2017 - 3 มกราคม 2018 นับเป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เรต

CANCELLATION & NO SHOW POLICY

The standard of the Cancellation/Refund Policy
- การแจ้งยกเลิก 7 วัน (หรือมากกว่า) ก่อนวันเช็คอิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ในกรณีที่ไม่อยู่ในนโยบายของรีสอร์ท หรือ เช็คเอาท์ก่อนกำหนด ไม่สามารถคืนเงินได้
- การแจ้งแก้ไข ต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันเช็คอิน

Peak Season (20 ธันวาคม - 3 มกราคม), วันหยุดยาว และ วันหยุดเทศกาล
- การแจ้งยกเลิก 14 วัน (หรือมากกว่า) ก่อนวันเช็คอิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ในกรณีที่ไม่อยู่ในนโยบายของรีสอร์ท หรือ เช็คเอาท์ก่อนกำหนด ไม่สามารถคืนเงินได้
- การแจ้งแก้ไข ต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ ก่อนวันเช็คอิน

Remark
- การแจ้งยกเลิกต้องเขียนเป็นอีเมล์ และ ได้รับการตอบกลับจากทางรีสอร์ท